Grootste steltloper van Europa: de wulp


De wulp komt vooral voor in het boerenland van oost- en noord-Nederland en in de duinen van de Waddeneilanden. 

Buiten de broedtijd leeft de wulp echter in grote delen van lage gebieden in Nederland en vooral in de delta (Zeeland en Zuid-Holland) en het waddengebied.

 

Spanwijdte
De wulp is een halve meter lang en zijn vleugels hebben een spanwijdte van bijna een meter. Daarmee is deze soort de grootste steltloper van Europa. De wulp is te herkennen aan de lange poten en de lange, naar beneden gekromde snavel. Het verenkleed is grijszwart en egaal gestreept. Het hele jaar door blijft het dier uiterlijk hetzelfde. Tijdens de trek vliegen wulpen hoog in de lucht in V-formaties.

Roep
De roep van de wulp is een tweetonig koer-lie, dat in het voorjaar aanzwelt met fluittonen en langgerekte trillers die in toonhoogte variëren. De wulp laat dit horen tijdens de baltsvlucht.

 

Vrouwtjes
De meeste Nederlandse broedvogels trekken weg naar Zuidwest-Europa en Engeland. Vanaf eind juni gaan de volwassen vrouwtjes het eerst. 

Pas daarna gaan de mannetjes er achteraan. In augustus volgen pas de jonge wulpen. Grote aantallen wulpen komen vanaf juli uit Rusland naar ons land. In het najaar vertrekt de wulp uit het oosten van het land om vooral in de kuststreken te verschijnen. 

 

Wadden

In augustus en september zijn er wel 200.000 wulpen in ons land, met name in het waddengebied. Een grote uittocht gebeurt pas als het langdurig streng vriest. De voorjaarstrek begint in maart. 

26 feb. 2022 Veel wulpen bijeen. Dat heb ik nog nooit gezien. Misschien wel meer dan 100 van deze prachtige weidevogels met dat typische geluid.

Bij de zandafgraving de Domelaar tussen Holten en Markelo ontstaat een enorme watervlakte waar weidevogels als kieviten en scholeksters zich helemaal thuis voelen. Maar wulpen trekken ook naar dit prachtige gebied aan de voet van de Markelose Berg. Vanuit de Domelaar verspreiden de wulpen zich binnenkort over het achterland om een mooie plek te vinden. Daar gaan ze broeden.