Kieviten op de es 

 

3 mrt. 2022 Kriskrak door de lucht vliegend, opvallend geluid producerend, het achterwerk aan de partner laten zien, het hoort allemaal bij het gedrag van baltsende kieviten,  te zien bij Delden. Kieviten bouwen nesten op de es in Ambt Delden. 

 

Hun typische zangvlucht bestaat uit een aaneenschakeling van vliegbewegingen in een vaste volgorde. Kieviten komen, net als veel andere weidevogels, elk jaar op dezelfde plek terug om te broeden, tenzij het broedsel mislukt


17 mei 2021 De graafmachines, het vracht- en drukke autoverkeer, het deert hen niet. Kieviten en piepkuikens gedijen schijnbaar supergoed direct bij die drukke kruising op de es van de middeleeuwse Stad Delden. Hoeveel paartjes er precies zijn, is moeilijk te zeggen.

 

Kuikens

 

Op het oog tel je er vijf, misschien zes. Dat is mager voor een luchtverdediging van weidevogels tegen predatoren. Maar kennelijk net genoeg om kuikens groot te brengen. 


 

 

Minder weidevogels Hof van Twente 


Vrijwilligers van de Weidevogelgroep Hof van Twente tellen al meer dan 25 jaar  weidevogels  in de gemeente Hof van Twente en daaruit komt onomstotelijk vast te staan dat het slecht gaat met de weidevogels ondanks alle inspanningen.

 

Wulpen

 

Het aantal wulpen blijft de laatste jaren stabiel rond de 20 en het aantal scholeksters daalde van 29 tot nog maar 8. Echt nog slechter gaat het met de tureluur. Dat aantal is op de vingers van een hand te tellen.

Weinig grutto's 

Met de kieviten gaat het relatief goed. Zo'n 260 telden de vrijwilligers in het laatste jaar 2021.

 

Bedroevend

 

Maar het aantal grutto's is nog slechts 10 in de hele gemeente Hof van Twente. Dat is bedroevend weinig.