π–πžπ’ππžπ―π¨π πžπ₯𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐒𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐩 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨

 

De stichting Weidevogels Hof van Twente schittert op de expositie in de bibliotheek van Delden. Voorzitter Tjeerd Ploeg vertelt op een paneel over het belang van de grutto, kievit, tureluur en wulp en voorzitter Ronnie Steentjes van de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark vertelt over de samenwerking met onze stichting Weidevogels om meer plasdrassen en kruidenrijke weides aan te leggen. Super. Wat gaaf!

 

Helden

Ontdek welke lokale initiatieven en acties bijdragen aan een groenere omgeving, recht voor je deur. Lees welke groene helden zich actief inzetten in jouw buurt, krijg groene tips tijdens de Dag van het Groen & Klimaat of kom naar de gedichten-expositie Dichter bij de natuur.

 

Hele jaar

Onder de paraplu Hof nog Groener organiseert de Groene Loper Hof van Twente samen met de Bibliotheek Hof van Twente, de Reggetuin én de gemeente Hof van Twente het gehele jaar door groene activiteiten. Bekijk in de jaarkalender welke activiteiten er zijn in jouw buurt!

 

(Vrijdag 12 juli 2024)Kijk voor meer op de site:

https://groeneloperhofvantwente.nl/groene-helden-expositie/

Voorzitter Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente staat prominent op een van de 9 panelen van de expositie in de bibliotheek van Delden.


Grote betrokkenheid bij weidevogels in Stokkum

 

Voor ruim 20 zeer geïnteresseerden bezoekers bracht de stichting Weidevogels Hof van Twente haar doelen onder de aandacht in Het Gebouwtje in Stokkum dat midden tussen de weidevogelgebieden ligt. Er werden dan ook goede vragen gesteld door de bezoekers, bijvoorbeeld hoe oud wordt een grutto?

 

Dat is een belangrijke vraag omdat een grutto elk jaar voor nakomelingen kan zorgen. Kieviten beginnen regelmatig aan een 2e leg. Ja, dat wisten velen wel en de wulp hoorden sommige aanwezigen ook rond de boerderij of woning.

(Lees verder)

Bezoekers telden drie euro's per persoon neer om de bijeenkomst over de weidevogels te mogen bijwonen. Activiteitenstichting Komiok nam het initiatief voor de presentatie over de weidevogels in Hof van Twente.


𝐊𝐒𝐞𝐯𝐒𝐭 𝐧𝐨𝐠 𝐧𝐒𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 π₯𝐞𝐠

 

Richard Goselink vond heel laat in het seizoen, zondag 23 juni 2024, nog twee nesten van kieviten op een akkerland bij Hengevelde. "Ik vond 1 nest met 4 eieren, en 1 nest met 3 kuiken en nog 1 ei."

 

"Kieviten zitten graag op de maislanden', schrijft Goselink. "Dat is net zo veilig. Zag hier naast meerdere oudere vogels met wel 15 jonge kuikens. Als er dan gevaar is, gaan er direct wel 7 of 8 kieviten op af."

Lees meer


Boerenlandvogels
bij boer Berrie

 

Zo'n 90 kinderen van basisschool Erve Hooyerinck bezochten vandaag boer Berrie Jansen aan de Almelosestraat net buiten Stad Delden. De kinderen kregen er in vier groepen rondleidingen langs de koeien en ze kregen uitgelegd waarom het soms niet goed gaat met de boerenlandvogels in ons land. Lees meer


Steun ons

 

De stichting Weidevogels Hof van Twente probeert met hulp van veel vrijwilligers de grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster te laten overleven in onze prachtige gemeente. Maar de aanschaf en het onderhoud aan een drone, het gebruik van schrikdraad, het inzaaien van kruidenrijk gras en de wens om een plasdrasgebied aan te leggen brengen veel kosten met zich mee.

 

We houden regelmatig presentaties en lezingen en verzorgen persberichten voor de media om een breed draagvlak voor ons werk te scheppen. Draagt u de weidevogels ook een warm hart toe? Steun ons dan. Dat kan al met een klein bedrag jaarlijks. Een gift is aftrekbaar van de belastingen, want we beschikken over een zogeheten ANBI-status.

 

Stichting Weidevogels Hof van Twente
IBAN : NL 26 RABO 0339 7657 55
Postadres: Sleutelbloem 14, 7491 LT Delden

 

Hartelijk dank voor uw gift. 


Beter weidevogels tellen
in Hof van Twente

 

 

De stichting Weidevogels Hof van Twente gaat nog beter de aantallen nesten en vliegvlugge kuikens in akkers en weilanden tellen dan nu al gebeurt. Op de vergadering bij melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde zijn hierover zaterdag 8 juni 2024 voorstellen gedaan aan de vrijwillige veldwerkers en dronepiloten.

 

Lees verder


Schrikdraad rond wulp

Tjeerd Ploeg van de stichting Weidevogels Hof van Twente en de eigenaar van het land, Gerrit Lammertink, hebben afgelopen dinsdag en woensdag schrikdraad ofwel een elektrisch raster (Solarfence) geplaatst rond nesten van wulpen. Zij willen met stroom op de kabels roofdieren afschrikken in Welbergshoek (Azelo).


Hof meets drone

Vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente gaven vanmorgen (30 april 2024) een zware delegatie van de gemeente Hof van Twente een prachtige rondleiding bij een plasdras in het mooie Markelo. Onze stichting begon enkele weken geleden met het opsporen van weidevogels met een faunadrone. Daarvoor kreeg de stichting subsidie van de gemeente en de Rabobank. (Dinsdag 30 april 2024)

 

Lees verder


Help mee beschermen

Het is een genot om met anderen vroeg uit de veren te gaan en nesten zoeken. De vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente zijn regelmatig in het veld actief  om weidevogels te beschermen. Zij markeren nesten met stokken zodat de landbouwer er omheen kan maaien.

Heb je interesse in de natuur en de weidevogels in zijn algemeenheid? Wij leren je graag vogels tellen en zorgen voor de opleidingen. Ook de jeugd die geïnteresseerd is in vogels en de vogelbescherming willen we graag iets leren. Wil je ons steunen en bijvoorbeeld een nest adopteren? Stuur dan een mailtje naar info@weidevogelshofvantwente.nl

Geld overmaken mag natuurlijk ook:
Stichting Weidevogels Hof van Twente
IBAN : NL 26 RABO 0339 7657 55