Koninklijk lintje voor onze Herman

 

Herman Kraak is vanmorgen (31 oktober 2023) koninklijk onderscheiden. De voorzitter van de stichting Weidevogels Hof van Twente maakt zich al jaren zeer verdienstelijk voor het behoud van de natuur in Hof van Twente maar ook voor de Goorse hockeyvereniging. Herman Kraak moest door ziekte een aantal activiteiten op een laag pitje zetten. Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente reikte de versierselen uit aan Herman Kraak in de kantine van de hockeyvereniging.


Super veel kieviten

op de es bij Delden

 

Wat een mooi gezicht. Een grote groep kieviten zitten bijeen op de es, bij de watertoren van Delden. De kieviten vetten zich op. Ze maken zich klaar voor een grote vlucht naar het zuiden wanneer de winter invalt. Voorlopig gaat dit echter nog niet gebeuren! (6 september 2023) Lees verder


𝐉𝐞𝐮𝐠𝐝 𝐛𝐨𝐞𝐢𝐭 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞 

 

Een onverwacht grote belangstelling kreeg donderdag de stand van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Vrijwilligers gaven tijdens een dagje De Boer Op bij melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde onder meer demonstraties vliegen met de drone en vertelden er over bedreigde weidevogels.

 

Kraaien
De bezoekers onder wie veel boeren, merkten spontaan op dat de overlast van kraaien veel kuikens van weidevogels de das om doet. Iedere bezoeker leek bereid iets willen doen tegen de terugloop van de grutto, kievit, wulp en tureluur. Maar ook zou er iets tegen de predatie moeten gebeuren, zo werd vaak gesteld. Roofdieren als marters en kraaien zouden vaak oorzaak zijn van de dood van kuikens.

 

Drone
Met een nieuwe drone van Weidevogels Hof van Twente willen vrijwilligers vanaf volgend jaar intensief gaan speuren naar nesten van weidevogels en reekalfjes. Dit voorjaar gebeurde dit als proef enkele keren onder meer in Deldenerbroek.

 

Carla Evers
Aan het dagje De Boer Op namen naar schatting ongeveer 300 mensen deel onder wie fractievoorzitter Carla Evers van de BBB Overijssel. Zij was zeer onder de indruk van het werk van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Ze kende het werk voor de weidevogels al van de Vogelwerkgroep Geesteren in de gemeente Tubbergen waar zij zelf met haar man een pluimveehouderij en akkerbouwbedrijf runt.𝐆𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐰𝐮𝐥𝐩 𝐝𝐫𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐰𝐢𝐣𝐧𝐞𝐧 𝐮𝐢𝐭 𝐇𝐨𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞

 

Het bestuur van de stichting Weidevogels Hof van Twente vreest dat de grutto, de nationale vogel van Nederland, en de wulp uit de gemeente Hof van Twente verdwijnen. Er zijn nog maar respectievelijk 12 en 14 broedpaartjes geteld in de hele gemeente dit voorjaar. Dat is te weinig om de soort in stand te houden, tenzij er iets verandert. We vragen daarom meer steun bij de bevolking en willen mensen oproepen ons te helpen.

 

Overleven

"Als wij willen dat de weidevogels kunnen overleven in Hof van Twente dan moeten we daar gezamenlijk de schouders onder zetten", schrijft het bestuur in een brandbrief aan de media. "Samenwerking is er al met boeren, landeigenaren, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap, ANW Hooltwark, WBE Hof van Twente, DiMn Markelo Noord, Stichting Twickel, Stichting Hofvogels, veldwerkers en vrijwilligers."

 

Enkele lichtpuntjes lijken in zicht. De maatregelen die de Rijksoverheid wil nemen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen in het voordeel zijn van de weidevogels. Denk aan verhoging van de grondwaterstand, het inzaaien van kruidenrijk grasland, akkerranden en slootranden die ingezaaid worden met wilde bloemen/kruiden, en minder intensieve landbouw. Lees verder


'Onvindbaar' nest van wulp al in
3 minuten ontdekt met drone

Voor de eerste keer is in Azelo een nest van een wulp ontdekt met een drone. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Veldwerker Willy Olde Meule weet dat er al 5 jaar een of soms twee paartjes zeldzame wulpen broeden in de Goormeen, in de uitgestrekte weides aan de Blokstegenweg in Azelo. Maar alleen met zeer veel geduld en lang observeren en zoeken in het hoge gras vind je het nest. Een bijna onmogelijke klus. Lees verder


Help mee beschermen

Het is een genot om met anderen vroeg uit de veren te gaan en nesten zoeken. De vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente zijn regelmatig in het veld actief  om weidevogels te beschermen. Zij markeren nesten met stokken zodat de landbouwer er omheen kan maaien.

Gezamenlijk

Heb je interesse in de natuur en de weidevogels in zijn algemeenheid? Wij leren je graag vogels tellen en zorgen voor de opleidingen. Ook de jeugd die geïnteresseerd is in vogels en de vogelbescherming willen we graag iets leren. Wil je ons steunen en bijvoorbeeld een nest adopteren? Stuur dan een mailtje naar info@weidevogelshofvantwente.nl

Geld overmaken mag natuurlijk ook:
Stichting Weidevogels Hof van Twente
IBAN : NL 26 RABO 0339 7657 55