Help mee beschermen

De vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente zijn regelmatig in het veld actief  om weidevogels te beschermen. Zij markeren nesten met stokken zodat de landbouwer er omheen kan maaien.

Gezamenlijk

Wist u dat het een genot is om met deze natuurmensen op pad te gaan en gezamenlijk nesten te zoeken? Heeft u interesse in de natuur en de weidevogels in zijn algemeenheid? Wij leren u graag vogels tellen en we zorgen voor de nodige opleidingen. Ook de jeugd die geïnteresseerd is in vogels en de vogelbescherming willen we graag iets leren. Wilt u ons steunen en bijvoorbeeld een paar nesten adopteren? Stuur dan een mailtje naar info@weidevogelshofvantwente.nl


𝐆𝐞𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐤𝐢𝐞𝐯𝐢𝐭

Genieten van de kieviten bij Delden. "Wel 120 zitten er! Zoveel heb ik er nog nooit gezien", zegt weidevogelkenner Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

Aanwas

Begin dit jaar telde hij er nog zo'n 80, ook al veel. De spectaculaire stijging van het aantal kieviten bij Delden komt nu waarschijnlijk door jonge aanwas. Delden lijkt bovendien een verzamelplaats voor kieviten te zijn geworden sinds de bomen op de es zijn gekapt.