Grote betrokkenheid bij weidevogels

 

Voor ruim 20 zeer geïnteresseerden bezoekers bracht de stichting Weidevogels Hof van Twente haar doelen onder de aandacht in Het Gebouwtje in Stokkum dat midden tussen de weidevogelgebieden ligt. Er werden dan ook goede vragen gesteld door de bezoekers, bijvoorbeeld hoe oud wordt een grutto?

 

Dat is een belangrijke vraag omdat een grutto elk jaar voor nakomelingen kan zorgen. Kieviten beginnen regelmatig aan een 2e leg. Ja, dat wisten velen wel en de wulp hoorden sommige aanwezigen ook rond de boerderij of woning.

 

Tureluur

Verbaasd waren zij echter wel over de kleine aantallen tureluurs die nog voorkomen in Hof van Twente. Vorig jaar is alleen bij Diepenheim nog een jonge tureluur vliegvlug (volwassen) geworden.

 

Kraaien

Veel bewoners van Stokkum hadden moeite met de grote aantallen kraaien die ze zagen en de gevolgen daarvan. Wat ook nog ter sprake kwam waren de zorgen rond het verdwijnen van de zwaluwen. 

Kunstnesten (kommetjes genoemd) kunnen uitkomst bieden. Maar er moet wel wat mest van vee, water en zand te vinden zijn voor zwaluwen.

 

Marcel Tettero van de stichting Weidevogels Hof van Twente werd aan het eind van zijn presentatie getrakteerd op enkele flesjes bier met wat lekkers voor bij de wedstrijd Nederland - Engeland. Hij demonstreerde daarna buiten nog de bediening van een faunadrone. De presentatie was een initiatief van de activiteiten stichting Komiok.

 

(Woensdag 10 juli 2024)


๐Š๐ข๐ž๐ฏ๐ข๐ญ ๐ง๐จ๐  ๐ง๐ข๐ž๐ญ ๐ฏ๐š๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐ž๐ 

 

Richard Goselink vond heel laat in het seizoen, zondag 23 juni 2024, nog twee nesten van kieviten op een akkerland bij Hengevelde. "Ik vond 1 nest met 4 eieren, en 1 nest met 3 kuiken en nog 1 ei."

 

"Kieviten zitten graag op de maislanden, schrijft Goselink."Dat is net zo veilig. Zag hier naast meerdere oudere vogels met wel 15 jonge kuikens. Als er dan gevaar is, gaan er direct wel 7 of 8 kieviten op af."

 

Dit is het zelfde stuk land waar boer Johan Wolbers het eerste kievitsei vond, waar hij samen met wethouder Harry Scholten op de foto ging, voegt hij er nog aan toe. Klasse, wat een mooi bericht! (Woensdag 26 juni 2024)


Erve Hooyerinck bezoekt boer Berrie

 

Zo'n 90 kinderen van basisschool Erve Hooyerinck bezochten vandaag boer Berrie Jansen aan de Almelosestraat net buiten Stad Delden. De kinderen kregen er in vier groepen rondleidingen langs de koeien en ze kregen uitgelegd waarom het soms niet goed gaat met de boerenlandvogels in ons land. 

De jeugd genoot met volle teugen van de heerlijke zuivelproducten van de boerderij: kaas, worst en melk. Maar ook leerden zij waarom het niet goed gaat met de grutto en de kieviten in ons land.

Dinsdag 25 juni 2024 presentatie bij boer Berrie. Weidevogels Hof van Twente maakte een video onder meer met dronebeelden van het bezoek aan de boerderij op landgoed Twickel.


Beter weidevogels tellen in HofDe stichting Weidevogels Hof van Twente gaat nog beter de aantallen nesten en vliegvlugge kuikens  in akkers en weilanden tellen dan nu al gebeurt. Op de vergadering bij melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde zijn hierover zaterdag 8 juni 2024 voorstellen gedaan aan de vrijwillige veldwerkers en dronepiloten.

 

De komst van de drone en mogelijke compensatieregelingen voor agrariërs, dwingen het bestuur de puntjes op de i te zetten. Met exacter cijfermateriaal kan het bestuur beter beleid uitstippelen. "We weten daardoor straks beter wat werkt en wat minder goed werkt", aldus Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente.

Beschermen
De kersverse voorzitter Tjeerd Ploeg, die de overleden Herman Kraak sinds kort op volgt, liet zich onlangs uitgebreid voorlichting in Zeist bij Vogelbescherming Nederland en bij de Sovon Vogelonderzoek, om de beste telmethode op tafel te krijgen.


Schouw
Agrariërs krijgen vanaf komend jaar een 'eigen' veldwerker met wie ze goede afspraken maken om het land te mogen betreden, aldus het voorstel van het bestuur. Wekelijks of om de 14 dagen volgt een schouw: De veldwerker telt hoeveel legsels op het land liggen en hoeveel kuikens er eventueel al rond lopen. Drie coördinatoren verzamelen de gegevens in de gemeente Hof van Twente voor de boerenlandvogelmonitor van Landschap Overijssel.

Dronepiloot Roger Borre (links) legt uit hoe het zoeken naar weidevogels en reekalfjes werkt. Foto: Marcel Tettero

De gemeente en andere overheden kunnen op die gegevens terug vallen bij het regelen van schadevergoedingen aan agrariërs, bijvoorbeeld als de boer later is gaan maaien of stukken gras, bedoeld als voer voor zijn koeien, toch heeft laten staan voor broedende weidevogels.Gered
Voorzitter Tjeerd Ploeg wil vooral daar weidevogels intensief gaan monitoren, waar ze nog redelijk veel voorkomen. Dronepiloten kunnen het zoekwerk van de veldwerker enorm verlichten. Met de faunadrone van de firma Borre in Bentelo zijn dit jaar voor het eerst nesten in kaart gebracht en beschermd en zijn reekalfjes gered van de maaimachine  in Hof van Twente.  De samenwerking tussen dronepiloten en veldwerkers verliep uitstekend, aldus het bestuur.Plasdras
De stichting zoekt samen met de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark een plek in Hof van Twente voor de aanleg van een plasdras voor de bedreigde weidevogels. De aantallen grutto's, tureluurs en wulpen zijn zover achteruit gehold dat er nog maar zo'n 20 paartjes grutto's broeden in de hele gemeente Hof van Twente. Deze soort en ook de tureluur en de wulp dreigen de komende jaren uit te sterven als er niets gebeurt.Observeren
Het belang van betrouwbare data is essentieel, zei Peter van den Akker van Sovon Vogelonderzoek als genodigde voor de vergadering. Veel vrijwilligers gebruiken al de zogeheten Boerenlandvogel Monitor. Deze app, afgekort BLVM, is in gebruik bij veel vogelwerkgroepen. Dit betekent voor de veldwerker onder meer om de 14 dagen 'een rondje' lopen om te observeren in de natuur. De stichting zit ten slotte nog verlegen om nieuwe vrijwilligers met hart voor de weidevogels.

De belangstelling onder vrijwilligers was groot voor de demonstratie met de drone.

 

Foto's: Marcel Tettero (Zaterdag 8 juni 2024)


Toch kieviten op de esch

 

Mooi succes kunnen we melden uit de omgeving van Ambt Delden. Dronepiloot Roger Borre (foto hier onder) en veldwerker Willy Olde Meule hadden een mooi resultaat.

Het team vond op  2 juni 2024:

1 kievitsnest met 3 eieren op de Deldeneresch.

4 kievitsnesten met elk 4 eieren op een akker aan de Rikkerinksweg.


๐‘๐ž๐ž๐ค๐š๐ฅ๐Ÿ๐ฃ๐ž๐ฌ, ๐ฐ๐ฎ๐ฅ๐ฉ, ๐ฉ๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฃ๐ฌ ๐ž๐ง ๐ค๐ข๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐ž๐ง ๐จ๐ง๐ญ๐๐ž๐ค๐ญ ๐ฆ๐ž๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ง๐ž

 

Dronepiloten Martijn Rouwhorst en Clint Veelers deden zondag goed hun best en boekten uitstekende resultaten. Martijn vond een wulp en kieviten en Clint ontdekte daarvoor al twee reekalfjes, een patrijs en een waterhoentje met jongen. Ook vonden zij een reegeit met twee kalfjes.

 

(2 juni 2024)


Reegeiten nog zonder kalfjes

 

Een van onze dronepiloten heeft vandaag weer reegeiten gespot. Reekalfjes zijn er nog niet. Maar dat zal niet lang meer duren. Wellicht worden ze hier geboren en blijven daar dan zo’n twee weken liggen. De reegeit voedt de kalfjes regelmatig totdat ze sterk genoeg zijn om letterlijk op eigen benen te staan.

 

Veevoer

De dronepiloot scant weiland omdat de agrariër wil gaan maaien in elk geval voordat het gaat regenen. Het veevoer, gras of hooi, moet drogen en naar binnen worden gehaald.

(Woensdag 5 juni 2024)


Nesten kieviten gevonden

 

Dronepiloot Roger Borre ontdekte vandaag weer een aantal nesten en fotografeerde broedende kieviten. Ze zaten nog netjes op het nest en bleven zitten met de drone op zo’n 35 meter boven het hoofd.

 

(Zaterdag 1 juni 2024)


In memoriam

 

Ere voorzitter Herman Kraak van Stichting Weidevogels Hof van Twente is dinsdag 21 mei 2024 overleden. Herman was een voorbeeld voor velen. Een buiten mens, een boerenzoon. Het liefst op het platteland, soms op de knieën om weidevogel nesten te beschermen en kuikens te redden tijdens het maaien van grasland of het bewerken van de akkers. Herman schreef tot het laatst nieuwsbrieven en was auteur van artikelen in lokale media en hij schreef in vakbladen voor agrariërs en jagers.

Herman was jarenlang de secretaris van de ANV Hooltwark dat niet alleen in Hof van Twente, maar ook in Hengelo, Haaksbergen en Borne actief is en al decennia lang kartrekker en hét gezicht van de Stichting Weidevogels Hof van Twente mede door zijn fijne karakter en zijn sterke sociale netwerk. Maar de natuur veranderde zodat er een noodplan voor de weidevogels moest komen. Onder het voorzitterschap van Herman Kraak is de uitvoering van een beleids-/ projectplan echt op stoom gekomen.

De statuten van de Stichting werden notarieel aangepast en de Stichting verkreeg een ANBI-status. Met Gemeentelijke subsidie, donaties van de Rabobank en ANV Hooltwark werd er geïnvesteerd in de aanschaf van een eigen faunadrone en stroom afzettingen om de nesten van de weidevogels tegen predatoren te beschermen. Zo lang hij kon hield hij de touwtjes stevig in handen en wist feilloos zwakke plekken te ontdekken. "Hoe geven jullie de data van de drone door aan de boerenlandvogelmonitor? Denk eraan dat alles goed in de app komt. Ook tot het laatst toe aan de vrijwilligers om de legsels rapportage-formulieren op tijd in te vullen en in te leveren. Anders is alles voor niets geweest. Herman vraagt om nauwkeurigheid.

Herman was zeer empathisch, een heel hartelijk mens, altijd open blik en met een luisterend oor. Eerst overdenken en dan pas reageren om zijn mening kenbaar te maken. Glimlachend en stoïcijns misschien. Alles met een open vizier. Tot het laatst aan toe. 


Het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Weidevogels Hof van Twente zijn Herman heel veel Dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet om de doelstellingen van onze Stichting te kunnen verwezenlijken.

Familie Kraak heel veel sterkte gewenst om dit grote verlies te kunnen dragen.

Rust zacht Herman


Kuikens, kieviten en nesten 

 

Dronepiloot Martijn Rouwhorst heeft maandagmiddag vlak voor de regen begon nog gevlogen met de drone in de omgeving van Hengevelde en Markvelde.

 

Pulletje Hij vond een pulletje (kuiken), een kievit met pullen, een nest met 1 ei en nog 2 nesten met 4 eieren. Grote klasse. Wat een prachtig resultaat weer. Zo kunnen we de weidevogels goed beschermen.

 

(Dinsdag 28 mei 2024)


Kuikens, kieviten en nesten gevonden

 

Dronepiloot Martijn Rouwhorst heeft maandagmiddag vlak voor de regen begon nog gevlogen met de drone in de omgeving van Hengevelde en Markvelde.

 

Pulletje Hij vond een pulletje (kuiken), een kievit met pullen, een nest met 1 ei en nog 2 nesten met 4 eieren. Grote klasse. Wat een prachtig resultaat weer. Zo kunnen we de weidevogels goed beschermen.

 

(Dinsdag 28 mei 2024)


๐Š๐ข๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐ฌ๐ง๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ง ๐ž๐ง ๐ซ๐ž๐ž๐ค๐š๐ฅ๐Ÿ๐ฃ๐ž ๐จ๐ง๐ญ๐๐ž๐ค๐ญ

 

Dronepiloot Martijn Rouwhorst ontdekte vandaag nog drie nesten van kieviten met 4 eieren. De nesten zijn gemarkeerd. Ook vond hij met de faunadrone een reekalfje. De agrariër houdt rekening bij het bewerken van het land met de nesten en het kalfje.

(Vrijdag 23 mei 2024)


Nest wulp ontdekt

 

Een dronepiloot van Weidevogels Hof van Twente had een uitstekende ochtend. Niet alleen vond hij het nest van een zeldzame wulp, ook ontdekte hij met de faunadrone een reegeit en een reebok die laatste zat te grazen. De 4e foto is van een reekalfje. Dat bleek al overleden te zijn helaas.

 

(Donderdag 23 mei 2024)


๐‰๐จ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ก ๐ญ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐ญ ๐ง๐ž๐ฌ๐ญ

 

In een grote houten doos op het dak broedt een paartje scholeksters. Joseph Asbreuk bedacht een oplossing voor een nijpend probleem van een paartje dat al zeker 5 jaren op zijn erf broedt onder meer tussen de aardbeien. Maar dat lukte dan weer niet goed.

Trouw

Zeker 5 jaren komen ze al op Erve Meijerinkbroek bij Sint Isidorushoeve in Haaksbergen: een trouw paartje scholeksters. Maar voor het eerst broedt het in een wonderbaarlijk nest: Een grote box gevuld met wat fijne schelpen.

De scholeksters begrepen direct de bedoeling van Joseph die de 'box op het dak' bedacht naar aanleiding van wat hij zag op tv of internet: een plateau op een paal in een sloot voor een scholekster.

 

Box

Zou een box op het dak een oplossing zijn? Joseph timmerde de grote houten doos en plaatste dat op het dak en in een mum van tijd zat het paartje te broeden in zijn waterpas geplaatst plateau op de dakpannen. En het paartje heeft al drie eitjes.

 

 

Hart

Joseph Asbreuk vindt het geweldig. Hij runt een zorgboerderij en is bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark in de gemeente Hof van Twente. Hij wil graag iets doen voor de instandhouding van de weidevogels. Die scholeksters hebben nu een speciaal plekje gekregen in zijn hart.

 

(Dinsdag 21 mei 2024)


๐“๐ฐ๐ž๐ž ๐ง๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ง ๐ค๐ข๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐ž๐ง ๐ ๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ž๐ซ๐

 

Dronepiloot Martijn Rouwhorst ontdekte tweede pinksterdag ‘s avonds twee nesten van kieviten in de omgeving van Hengevelde. De nesten heeft hij gemarkeerd in overleg met de eigenaar. De groenbemester gaat binnenkort de grond in.

(Dinsdag 21 mei 2024)


Reekalfjes ontdekt

 

Dronepiloot Martijn Rouwhorst maakte zich weer zeer nuttig. Zaterdag ontdekte hij reekalfjes en een drachtige reegeit. Als een agrariër wil gaan maaien moet hij zeker weten dat er geen nesten van weidevogels of reekalfjes in het gras liggen.

 

(Vrijdag 17 mei 2024)


Kuikens wulp ontdekt met drone

 

Wat een fantastisch nieuws. De wulp heeft enkele kuikens. Ze zijn uit het ei. Dronepiloot Roger Borre maakte vanmorgen de foto in het prachtige Deldenerbroek.

Klasse. Wat een genot om te zien!

 

(Vrijdag 17 mei 2024)


๐‡๐จ๐Ÿ ๐ณ๐จ๐ž๐ค๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฌ๐๐ซ๐š๐ฌ

 

De stichting Weidevogels Hof van Twente wil graag samen met de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark een kleine plasdras aanleggen voor weidevogels, ergens in Hof van Twente. Duurzaam Initiatief Markelo Noord (DIMN) beheert al een plasdras bij Markelo. Maar er zou nog ergens elders in Hof van Twente ruimte gevonden kunnen worden voor de aanleg van een plasdras voor weidevogels.

 

Rondleiding

Ronnie Steentjes, Joseph Asbreuk, Jan Vehof van Hooltwark en Martijn Rouwhorst, Tjeerd Ploeg, Willy Olde Meule en Roger Borre van de stichting Weidevogels Hof van Twente wilden graag worden rondgeleid langs een aantal plasdrassen bij Geesteren. Veel kennis konden de collega's met elkaar uitwisselen.

De video is slechts een korte samenvatting van een bezoek dat meer dan 3 uren gezellig en inspirerend was voor iedereen.

(Donderdag 16 mei 2024)


Nest wulp ontdekt

 

 

Met hulp van melkveehouder Jos ter Huurne en jager Jan Assink heeft onze dronepiloot Martijn Rouwhorst een wulp gevonden. Grote klasse. Wat een supermooie samenwerking.

 

Maaien De vondst van de wulp gebeurde vlak voordat de agrariër wilde beginnen met maaien. En het team vond nog een drachtige reegeit. Binnenkort gaat het bevallen.


Schrikdraad rond wulp

Tjeerd Ploeg van de stichting Weidevogels Hof van Twente en de eigenaar van het land, Gerrit Lammertink, hebben afgelopen dinsdag en woensdag schrikdraad ofwel een elektrisch raster (Solarfence) geplaatst rond nesten van wulpen.

Zij willen met stroom op de kabels roofdieren afschrikken in Welbergshoek (Azelo).

Dronepiloot Roger Borre legde de stukken grasland waarin de nesten zitten vastgelegd met de drone.

 

Foto's rechts: De landeigenaar liet een gedeelte van het gras staan waar de wulp een nest had gebouwd. Dit deel is tevens in schrikdraad geplaatst.

(9 mei 2024)


๐’๐œ๐ก๐จ๐ฅ๐ž๐ค๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž๐ ๐ญ ๐Ÿ‘ ๐ž๐ข๐ž๐ซ๐ž๐ง
๐จ๐ฉ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐š๐ฎ ๐ข๐ง ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฌ๐๐ซ๐š๐ฌ

Niet iedereen had vertrouwen in het initiatief van Gerrit Altena uit Markelo. Een ijzeren paal met een plateau daarop met zo maar wat kiezelstenen en schelpen. Moet daar een scholekster op gaan zitten broeden? Menigeen schudde het hoofd. "Dat gaat nooit goed". De criticasters kregen gelukkig ongelijk. 

 

 

Gelijk

 

Maar nu, enkele weken verder, vindt Gerrit Altena, veldwerker bij de stichting Weidevogels Hof van Twente, toch het gelijk aan zijn kant. De scholekster heeft er zelfs al drie eitjes op gelegd, zo ontdekte Gerrit gisteren. Hij is wat slecht ter been en is met de rollator en met stokken voorzichtig over de drassige grond naar het plateau heen geschoven om er een foto te maken.

 

IJzer

 

Gerrit wilde de scholeksters helpen bij het plasdras in Markelo Noord. Hij wilde per sé een ijzeren paal in plaats van een houten paal. Want daar zou een marter tegenop kunnen klimmen. IJzer biedt de marter geen houvast, zo had Gerrit geleerd.

 

Klasse, Gerrit. Wat een prachtig resultaat! Super mooi.


Vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente gaven vanmorgen (30 april 2024) een zware delegatie van de gemeente Hof van Twente een prachtige rondleiding bij het mooie Markelo. Onze stichting begon enkele weken geleden met het opsporen van weidevogels met een faunadrone. Daarvoor kreeg de stichting subsidie van de gemeente en de Rabobank.

 

Groen
Vanmorgen konden de wethouders Harry Scholten en Edwin Scheperman en ambtenaren van de afdelingen groen, plattelandsontwikkeling en vrijetijdseconomie met eigen ogen zien hoe veldwerkers, dronepiloten en agrariërs samenwerken om weidevogels een handje te helpen om hun kuikens vliegvlug (volwassen) te krijgen.

Klein
Grutto's, wulpen, tureluurs, scholeksters en kieviten, ze zijn er allemaal nog. Alleen de aantallen zijn te klein om in aanmerking te komen voor subsidies. Boeren krijgen geen compensatie voor gederfde inkomsten, zoals in en rond Geesteren wel gebeurt. Dat maakt het werk van de liefhebbers van weidevogels nog lastiger.

Akkerland
Vicevoorzitter Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente sprak na afloop over een zeer geslaagde ochtend, die om 6 uur begon en tegen 9 uur werd afgerond. Dronepiloot Dinant Weenk demonstreerde een vlucht met de drone bij een plasdras aan de Winterkamperweg in Markelo en Roger Borre liet de drone daarna rondvliegen op akker- en weiland aan de Ensinkgoorsdijk bij de Schipbeek.

Beter
Vicevoorzitter Tjeerd Ploeg wil de komende jaren cijfers verzamelen om te kunnen ontdekken of het beter of slechter gaat met de stand van de weidevogels. "Maar ook werken we aan bewustwording", zei Tjeerd Ploeg. "Wat betekenen weidevogels eigenlijk voor ons?" Aan de ene kant is dat een stukje beleving, zo vertelde hij aan de bezoekers. "Hoor je weidevogels dan begint de lente. En als er weidevogels in een landschap voorkomen dan heeft dat een zekere meerwaarde voor bewoners en voor toeristen."

 

Emelten
Maar aan de andere kant zorgen weidevogels er voor dat er niet teveel emelten voorkomen in een weiland waardoor het gras zou verdwijnen en er kale plekken kunnen ontstaan, zo legde Ploeg uit. Hij is in het dagelijks leven boswachter bij Natuurmonumenten.

Scholen
De stichting wil daarom meer scholen bezoeken om er voorlichting te geven, wil meedoen aan het project De Groene Loper en de stichting houdt regelmatig bijeenkomsten voor eigen vrijwilligers. Ook overlegt het bestuur met Agrarische verenigingen, de provincie, de gemeente en met agrariërs.

 

Beleid
"Samen ontwikkelen we een beleid en stap voor stap komen we elk jaar een stukje verder", zei Tjeerd Ploeg. Hof van Twente telde vorig jaar 235 broedparen van weidevogels. Mede door de inzet van de drone zullen dat er dit jaar naar verwachting meer zijn.

(Dinsdag 30 april 2024)

Hof meet drone

 

Wat een fantastische ontmoeting hadden bestuursleden van Weidevogels Hof van Twente met een zware delegatie van de gemeente Hof van Twente in misschien wel het mooiste gedeelte van Markelo: het plasdras aan de Winterkamperweg.


Observeren
We zochten er met een drone, mede gefinancierd door de gemeente en de Rabobank. We weten, door te observeren met verrekijkers, dat er nesten van weidevogels moeten zijn.


Revolutie
Drones maken een ware revolutie door en ze maken het vrijwilligers mogelijk om samen met agrariërs en veldwerkers veel levens van weidevogels en reekalfjes te redden. Wat we nu met een droneteam (1, 2 of 3 mensen) in 1 uur kunnen afzoeken (scannen), daar waren we tot voor kort met 10 mensen een hele ochtend mee zoet. 

Een flinke delegatie onder wie de wethouders Harry Scholten en Edwin Scheperman en ambtenaren van de afdelingen groen, vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling woonden de demonstratie met de drone bij. De ontmoeting begon om 6 uur en duurde tot 9 uur met een afsluiting in het gemeentehuis met thee, koffie en de beste krentenwegge. 

 

(Dinsdag 30 april 2024)


Wulp terug in Azelo

 

Een nest van de wulp met 4 eieren gevonden in Azelo. De plek lag slechts zo’n 25 meter verwijderd van de plaats waar een droneploeg vorig voorjaar ook al een nest van een wulp vond.

 

Opgetogen

Veldwerker Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente is enorm opgetogen over de prachtige vondst. Op aanwijzing van Barry Klein Teeselink van de stichting Twickel is nog gezocht naar een tweede nest maar dat is helaas niet gevonden.

Dronepiloot Roger Borre vloog van 6 tot 8.30 uur zaterdagochtend 20 april 2024 in het uitgestrekte weiland aan de Blokstegenweg.

 

Kraanvogel

We hebben helaas geen enkel nest meer van kieviten ontdekt. Die kwamen hier afgelopen jaren nog wel voor. Ook zagen we een kraanvogel die hier vorig jaar eveneens is gezien in de Goormeen (Azelo).

 

Foto rechts:

Berry Klein Teeselink plaatst het raster dat het nest van de wulp moet beschermen tegen predatoren als de vos en de das. Foto boven: Veldwerker Willy Olde Meule legt de exacte coordinaten van het nest vast. Vermoedelijk dezelfde wulp broedde vorig jaar 25 meter verderop. 

(20 april 2024)


๐ƒ๐ซ๐จ๐ง๐ž ๐ฏ๐ข๐ง๐๐ญ ๐ฌ๐ง๐ข๐ฉ

 

Dronepiloot Clint Veelers uit Hengevelde deed een schitterende vondst vanmorgen, zondag 14 april 2024.

 

Hij vond twee houtsnippen en een nest van een kievit met de weidevogeldrone van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Wat een schitterend resultaat. 

 

Op de foto tekende hij de omtrek van de snip in. Anders is de prachtige vogel nauwelijks herkenbaar met de camera. Met warmtebeeld zie je heel duidelijk de vogel wit oplichten in een koude (zwarte) omgeving.

 


Geen enkel ei gevonden 

 

Teleurstelling onder de leden van het droneteam van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Dronepiloot Roger Borre, co-piloot Berry Janssen en veldwerker Willy Olde Meule zochten tevergeefs op de es van Delden bij de windmolen in aanbouw. Er is ongeveer 2 uren gevlogen met de faunadrone.

 

Willy Olde Meule ontdekte de afgelopen dagen dat er nauwelijks activiteiten zijn van kieviten. Vorig jaar zaten er nog 5 of 6 broedende paartjes en ze keren elk jaar terug. “Het land is nog erg nat”, zegt Willy Olde Meule, penningmeester van de stichting Weidevogels Hof van Twente. “Maar na half april moeten de kieviten toch wel een keer beginnen met leggen.”

(Woensdag 10 april 2024)


1e vlucht drone

Dronepiloot Martijn Rouwhorst vloog maandagochtend 8 april 2024 zijn eerste zelfstandige dronevlucht. Hij vloog in de omgeving van Hengevelde met de weidevogeldrone van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Martijn vond het nest van een wulp en een grutto.  Met de drone is de warme, broedende vogel makkelijker te vinden, zo hoopt Martijn. 


Nieuw plasdras in Hengevelde

 

Clint Veelers van het gelijknamige melkgeitenbedrijf heeft een prachtig plasdras laten ontstaan, speciaal voor de weidevogels. Hulde. Wat een geweldig initiatief!

 

Zo maken kieviten, scholeksters en wulpen veel meer kans hun kuikens vliegvlug te laten worden. Bij een plasdras is veel voedsel te vinden voor de weidevogels.

 

De eerste scholeksters en kieviten zijn er al gesignaleerd.

 

(6 april 2024)


Eerste inzet droneteam Hof van Twente


Een historisch moment voor Hof van Twente. Voor de 1e keer vloog vandaag (6 april 2024) een vrijwilliger met de nieuwe faunadrone van de stichting Weidevogels Hof van Twente. 

 

Schipbeek

Dinant Weenk was met de Mavic3 actief bij de Schipbeek in Stokkumerbroek in de buurt van de tv toren van Markelo. Dat was bij Melkveebedrijf Marco Spijkerman. Hij vond nesten van kieviten en patrijzen en nog enkele haasjes. 

 

Piloten

De drone zal de komende weken veelvuldig worden ingezet. Weidevogels Hof van Twente telt 5 dronepiloten onder wie Roger Borre, software ontwikkelaar van Robor Elektronics in Bentelo, en verder nog 2 nieuwe kandidaat dronepiloten die voor de stichting graag weidevogels willen redden. We zoeken met name zeldzame nesten van de grutto, wulp en tureluur op met een warmtebeeldcamera om deze nesten te markeren zodat de agrariër of loonwerker er om heen kan maaien om het nest (eitjes of kuikens) te sparen. 

 

Volwassen

Weidevogels proberen elk voorjaar jongen volwassen te krijgen. Dit lukt helaas nog te weinig om de soort te behouden in de gemeente Hof van Twente. Met extra hulp in de vorm van het plaatsen van elektrische rasters tegen roofdieren op de grond, de aanleg van natte gebiedjes (plasdrassen) en het inzaaien van land met kruidenrijke mengsels, kunnen we levens van kuikens redden. 

Foto:

Dinant Weenk oefent hier met de nieuwe drone. Rechts van hem staat Roger Borre en links Marcel Tettero. Achter hem dronepiloot Martijn Rouwhorst.


Na bijna 30 jaar vindt Johan het 1e kievitsei in Hof van Twente

 

Hij had al een voorgevoel dat er een kievitsei op het land zou kunnen liggen. Johan Wolbers (79) uit Hengevelde vond een reeks nestjes bij elkaar. Het mannetje maakt veel nesten om het vrouwtje te verleiden de mooiste te kiezen om er een ei in te leggen. "Ik zag het ook aan het gedrag van de kievit, de manier waarop zij over het land fladderen en vliegen."

 

Kroon

De vondst is een prachtige kroon op jarenlang werk van veldwerker Johan Wolbers. Want hij is samen met Jan Koenderink de oprichter van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

Johan zag het aantal nesten van kieviten teruglopen van 154 naar slechts nog 10 nu. (Foto's en video Marcel Tettero)

Maar nog geen enkele keer vond Johan Wolbers het 1e kievitei van Hof van Twente. "Jan Koenderink vroeg me bijna 30 jaren geleden of ik ook mee wilde helpen zoeken", vertelt Johan Wolbers.

 

Notaris

Het duo zocht de jaren daarna meer vrijwilligers bij elkaar om mee te helpen en de nesten te markeren. "Toen we met een stuk of tien waren hebben we de stichting opgericht, dan konden we subsidie aanvragen om de kosten te dekken. Ik herinner me nog goed het bezoek aan notaris Bracht in Goor. Dat was op 27 maart 2003. De notaris vond ons streven zo goed, dat we alleen wat onkosten moesten betalen. We kregen een factuur van in totaal 45 euro. Geweldig was dat."

 

Krimp

In het begin, in 1995, vond Johan Wolbers nog 154 nesten van kieviten in het voorjaar. Dat aantal is drastisch gekrompen in zijn zoekgebied. Vorig voorjaar vond hij nog maar tien nesten van kieviten. Ook waren er aanvankelijk 6 paartjes grutto's in zijn gebied bij Hengevelde en 2 paartjes wulpen.

Johan Wolbers (links) laat wethouder Harry Scholten van Hof van Twente het kievitsnest met ei zien, de eerste van 2024 in de gemeente. 

Daarvan zou er nog 1 paartje wulpen over zijn. Maar waar het nest zich precies bevindt, wulpen keren telkens terug naar dezelfde plek, is onduidelijk. Het nest is nooit gevonden. Misschien lukt dat dit jaar met de inzet van de weidevogeldrone. Het aantal boeren dat om medewerking moest worden gevraagd om op het land te mogen zoeken, daalde eveneens flink van 20 tot nog 4 agrariërs nu. Daar komen nog kieviten voor.

 

Oorzaken

Wat de oorzaken zijn van de achteruitgang? Johan Wolbers vermoedt dat de komst van het snel groeiend Engels raaigras, kieviten weg jaagt naar akkerland. Kieviten willen vanaf het nest ver kunnen zien om roofdieren op tijd te kunnen opmerken. Het raaigras groeit helaas te hoog. Ook de variatie aan grassoorten is sterk teruggelopen de afgelopen jaren. Johan Wolbers verwacht dat de kruidenrijke weilanden en kruidenrijke stroken weer veel goed kunnen maken. Ze zorgen voor meer insecten, voedsel voor de kuikens. Johan Wolbers denkt er hard over na te stoppen met het zoekwerk, gezien zijn leeftijd.


๐‡๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ง ๐Š๐ซ๐š๐š๐ค ๐ž๐ซ๐ž-๐ฏ๐จ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐ญ๐ญ๐ž๐ซ ๐ฐ๐ž๐ข๐๐ž๐ฏ๐จ๐ ๐ž๐ฅ๐ฌ ๐‡๐จ๐Ÿ ๐ฏ๐š๐ง ๐“๐ฐ๐ž๐ง๐ญ๐ž

Herman Kraak uit Goor is gisteravond uitgeroepen tot ere-voorzitter van de Stichting Weidevogels Hof van Twente. Hij is maandagavond 11 maart 2024 op een bijzondere voorjaarsvergadering in melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde overladen met cadeaus en lovende woorden onder wie door Tweede Kamerlid Wim Meulenkamp uit Ambt Delden en wethouder Harry Scholten van Hof van Twente.

 

Boerenzoon

Herman Kraak maakte zich zeer verdienstelijk voor het behoud van de weidevogels in Hof van Twente. Hij onderhoudt als boerenzoon, nauwe contacten met agrariërs, landeigenaren, veldwerkers, dronepiloten, de gemeente en zorgde voor publiciteit, bijvoorbeeld als het eerste kievitsei in Hof van Twente werd gevonden.

ALS

Herman Kraak lijdt al enige tijd aan de ziekte van ALS waardoor lopen en praten steeds moeilijker wordt. Toch is hij nog steeds een spin in het web van de stichting. "Herman is altijd rustig, vriendelijk en correct", zegt vrijwilliger Fedde de Jong van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

 

Serieus

"Hij heeft een brede kijk op natuurbeheer en heeft niet alleen oog voor de weidevogels. Als je hem benadert met een vraag, gaat hij daar altijd serieus op in, zoekt er de juiste personen bij en hij zorgt dat er een goed antwoord op je vraag komt. Ook gedurende zijn ziekte is hij altijd volledig actief gebleven, vult formulieren in, schrijft nieuwsbrieven, maakt landkaarten van zoekgebieden en verstuurt hij informatieve mailtjes naar de vrijwilligers. Herman is niet de persoon die bij de pakken neer gaat zitten."

Weidevogelman

De kersverse ere-voorzitter van Weidevogels Hof van Twente ging in 2013 met pensioen. Hij werd toen voorzitter van de stichting Weidevogels Hof van Twente die onder de paraplu van Hooltwark actief werd. "Hij is een echte weidevogelman", vertelt Johan Wolbers die samen met Herman de kar trok in het stichtingsbestuur. "Hij is enorm geïnteresseerd en gaat altijd met veel geestdrift en enthousiasme aan de slag. We vergaderden een aantal jaren telkens bij hem in de woonkamer. 's Avonds om tien uur kreeg ik soms nog een appje of e-mail met belangrijke informatie."

 

Aanjager

"Een belangrijke aanjager", noemde voorzitter Ronnie Steentjes van de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark de nieuwe ere-voorzitter. "Herman zette altijd de puntjes op de i." Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente reikte Herman Kraak op 31 oktober vorig jaar een koninklijke onderscheiding uit voor al zijn verdiensten. Herman was ook actief bij de Goorse Mixed Hockey Club als coach, trainer, voorzitter van de jeugdcommissie en hij organiseerde jaarlijks het grote Twentse hockeytoernooi.

Vice-voorzitter Tjeerd Ploeg overhandigt Herman bloemen. Rechts: secretaris Frans Kessels, Paulien Kraak en zoon Remco Kraak.


Stichting wil weidevogels redden van de ondergang

 

 

Het bestuur van de stichting Weidevogels Hof van Twente kondigde 28 februari 2024 een reeks maatregelen aan om de laatste grutto's en wulpen te redden van de ondergang in haar gemeente. In Hof van Twente broedt een andere weidevogel, de tureluur, nog maar op 1 plek. Dat is bij Diepenheim.

De grutto, onze nationale vogel, komt slechts op 3 plaatsen nog voor in Hof van Twente en wulpen op 5 plekken. De kieviten doen het nog relatief goed.

 

Wildredder

 

Vice-voorzitter Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente legde uit dat er vorig jaar subsidies zijn gekregen onder meer van de gemeente waarmee wildredders zijn gekocht. Dit is een apparaat dat de agrariër op zijn trekker monteert.

De wildredder maakt veel geluid waardoor weidevogels en haasjes uit het land worden verjaagd wanneer de loonwerker of agrariër het grasland gaat maaien. In Duitsland zou dit tot 60% minder slachtoffers onder de dieren hebben geleid, vertelde leverancier Alfred Mulder van Smartfence uit Beilen.

 

Drone

Ook is een droneteam gevormd die op verzoek van agrariërs het land scant op weidevogels en reekalfjes. Roger Borre van Robor Electronics in Bentelo, die de apparatuur en kennis levert, vertelde dat de dronepiloot de coördinaten van een nest via een app aan de landeigenaar doorgeeft.

Die kan dan om het nest heen maaien zonder dat iemand nog het veld in hoeft. Groot voordeel daarvan is dat er geen sporen worden achtergelaten die roofdieren makkelijk kunnen volgen op zoek naar buit.

 

Schrikdraad

Ook is er budget voor de aanschaf een accu met schrikdraad om rond een nest van een grutto of wulp te plaatsen. De vos of marter maakt op die manier geen kans de eieren of de kuikens uit het nest op te eten. Tot slot is er een plan om scholeksters, vogel van het jaar 2023, te helpen. Weidevogels Hof van Twente wil goede ervaringen elders overnemen en plateaus van ongeveer 60 bij 60 cm plaatsen op palen in sloten en poelen waar deze weidevogel veilig kan broeden. "Bij de scholeksters kunnen we makkelijk betere resultaten behalen", zei Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente.

 

Kruidenrijk

Voorzitter Ronnie Steentjes van Hooltwark, waaruit Weidevogels Hof van Twente is ontstaan, hamerde er op de agrariërs serieus te nemen en in een goed overleg de nieuwe plannen uit te voeren. "De boeren zorgden grotendeels voor het landschap zoals wij dat nu kennen", zei Steentjes. "De agrariërs zijn hier echt goed bezig."

Een stokpaardje van Hooltwark is volgens Steentjes het kruidenrijk inzaaien van akkerranden. Dit jaar zou in Hof van Twente maar liefst 65 kilometer stroken met inheemse soorten worden ingezaaid. Daardoor neemt het aantal insecten toe en dat is voer voor weidevogels. "De patrijs zien we gelukkig daardoor weer wat vaker."

 

Roofdieren

 

Agrariërs die de avond bezochten vonden dat 'het publiek' de zwarte piet vaak bij de boeren neerlegt wat betreft de achteruitgang van de weidevogels. Dat is onterecht, zo opperden zij. De oorzaak van de achteruitgang zou vooral komen door predatie zijn. Het aantal roofdieren, zoals marters en kraaien, is veel te groot. Jagers zouden daar meer aan moeten doen, zo werd gezegd.


Stichting luidt noodklok

 

Deldens Nieuws bericht uitgebreidt over het nieuws dat de stichting Weidevogels Hof van Twente vol gaat inzetten op het redden van kuikens van de grutto, wulp en tureluur. Deze weidevogels zitten zwaar in de verdrukking in Hof van Twente. De tureluur bijvoorbeeld broedt nog slechts op 1 plek in de hele plattelandsgemeente. Vrijwilligers zagen vorig jaar nog maar 1 kuiken van een tureluur vliegvlug (volwassen) worden. 

 

Zie:

https://www.nieuwsuitdelden.nl/nieuws/stichting-weidevogels-hof-van-twente-luidt-noodklok-en-wil-vogels-redden-van-ondergang


๐Œ๐š๐œ๐ก๐ญ๐ข๐  ๐ฆ๐จ๐จ๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ฅ๐จ: ๐ฐ๐ฎ๐ฅ๐ฉ๐ž๐ง

Wat is Markelo mooi. Wulpen, misschien wel 100, kieviten, scholeksters, reeën. De uitgestrekte weilanden en akkerlanden bij de enorme plas de Domelaar is elk voorjaar weer verzamelplaats voor veel vogels. Wat mooi. Waar precies? Onder de tv toren!

 

https://youtu.be/fNAOHyV4N-M