Eerste inzet droneteam Hof van Twente


Een historisch moment voor Hof van Twente. Voor de 1e keer vloog vandaag (6 april 2024) een vrijwilliger met de nieuwe faunadrone van de stichting Weidevogels Hof van Twente. 

 

Schipbeek

Dinant Weenk was met de Mavic3 actief bij de Schipbeek in Stokkumerbroek in de buurt van de tv toren van Markelo. Dat was bij Melkveebedrijf Marco Spijkerman. Hij vond nesten van kieviten en patrijzen en nog enkele haasjes. 

 

Piloten

De drone zal de komende weken veelvuldig worden ingezet. Weidevogels Hof van Twente telt 5 dronepiloten onder wie Roger Borre, software ontwikkelaar van Robor Elektronics in Bentelo, en verder nog 2 nieuwe kandidaat dronepiloten die voor de stichting graag weidevogels willen redden. We zoeken met name zeldzame nesten van de grutto, wulp en tureluur op met een warmtebeeldcamera om deze nesten te markeren zodat de agrariër of loonwerker er om heen kan maaien om het nest (eitjes of kuikens) te sparen. 

 

Volwassen

Weidevogels proberen elk voorjaar jongen volwassen te krijgen. Dit lukt helaas nog te weinig om de soort te behouden in de gemeente Hof van Twente. Met extra hulp in de vorm van het plaatsen van elektrische rasters tegen roofdieren op de grond, de aanleg van natte gebiedjes (plasdrassen) en het inzaaien van land met kruidenrijke mengsels, kunnen we levens van kuikens redden. 

Foto:

Dinant Weenk oefent hier met de nieuwe drone. Rechts van hem staat Roger Borre en links Marcel Tettero. Achter hem dronepiloot Martijn Rouwhorst.


Na bijna 30 jaar vindt Johan het 1e kievitsei in Hof van Twente

 

Hij had al een voorgevoel dat er een kievitsei op het land zou kunnen liggen. Johan Wolbers (79) uit Hengevelde vond een reeks nestjes bij elkaar. Het mannetje maakt veel nesten om het vrouwtje te verleiden de mooiste te kiezen om er een ei in te leggen. "Ik zag het ook aan het gedrag van de kievit, de manier waarop zij over het land fladderen en vliegen."

 

Kroon

De vondst is een prachtige kroon op jarenlang werk van veldwerker Johan Wolbers. Want hij is samen met Jan Koenderink de oprichter van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

Johan zag het aantal nesten van kieviten teruglopen van 154 naar slechts nog 10 nu. (Foto's en video Marcel Tettero)

Maar nog geen enkele keer vond Johan Wolbers het 1e kievitei van Hof van Twente. "Jan Koenderink vroeg me bijna 30 jaren geleden of ik ook mee wilde helpen zoeken", vertelt Johan Wolbers.

 

Notaris

Het duo zocht de jaren daarna meer vrijwilligers bij elkaar om mee te helpen en de nesten te markeren. "Toen we met een stuk of tien waren hebben we de stichting opgericht, dan konden we subsidie aanvragen om de kosten te dekken. Ik herinner me nog goed het bezoek aan notaris Bracht in Goor. Dat was op 27 maart 2003. De notaris vond ons streven zo goed, dat we alleen wat onkosten moesten betalen. We kregen een factuur van in totaal 45 euro. Geweldig was dat."

 

Krimp

In het begin, in 1995, vond Johan Wolbers nog 154 nesten van kieviten in het voorjaar. Dat aantal is drastisch gekrompen in zijn zoekgebied. Vorig voorjaar vond hij nog maar tien nesten van kieviten. Ook waren er aanvankelijk 6 paartjes grutto's in zijn gebied bij Hengevelde en 2 paartjes wulpen.

Johan Wolbers (links) laat wethouder Harry Scholten van Hof van Twente het kievitsnest met ei zien, de eerste van 2024 in de gemeente. 

Daarvan zou er nog 1 paartje wulpen over zijn. Maar waar het nest zich precies bevindt, wulpen keren telkens terug naar dezelfde plek, is onduidelijk. Het nest is nooit gevonden. Misschien lukt dat dit jaar met de inzet van de weidevogeldrone. Het aantal boeren dat om medewerking moest worden gevraagd om op het land te mogen zoeken, daalde eveneens flink van 20 tot nog 4 agrariërs nu. Daar komen nog kieviten voor.

 

Oorzaken

Wat de oorzaken zijn van de achteruitgang? Johan Wolbers vermoedt dat de komst van het snel groeiend Engels raaigras, kieviten weg jaagt naar akkerland. Kieviten willen vanaf het nest ver kunnen zien om roofdieren op tijd te kunnen opmerken. Het raaigras groeit helaas te hoog. Ook de variatie aan grassoorten is sterk teruggelopen de afgelopen jaren. Johan Wolbers verwacht dat de kruidenrijke weilanden en kruidenrijke stroken weer veel goed kunnen maken. Ze zorgen voor meer insecten, voedsel voor de kuikens. Johan Wolbers denkt er hard over na te stoppen met het zoekwerk, gezien zijn leeftijd.


𝐇𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐚𝐚𝐤 𝐞𝐫𝐞-𝐯𝐨𝐨𝐫𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬 𝐇𝐨𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞

Herman Kraak uit Goor is gisteravond uitgeroepen tot ere-voorzitter van de Stichting Weidevogels Hof van Twente. Hij is maandagavond 11 maart 2024 op een bijzondere voorjaarsvergadering in melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde overladen met cadeaus en lovende woorden onder wie door Tweede Kamerlid Wim Meulenkamp uit Ambt Delden en wethouder Harry Scholten van Hof van Twente.

 

Boerenzoon

Herman Kraak maakte zich zeer verdienstelijk voor het behoud van de weidevogels in Hof van Twente. Hij onderhoudt als boerenzoon, nauwe contacten met agrariërs, landeigenaren, veldwerkers, dronepiloten, de gemeente en zorgde voor publiciteit, bijvoorbeeld als het eerste kievitsei in Hof van Twente werd gevonden.

ALS

Herman Kraak lijdt al enige tijd aan de ziekte van ALS waardoor lopen en praten steeds moeilijker wordt. Toch is hij nog steeds een spin in het web van de stichting. "Herman is altijd rustig, vriendelijk en correct", zegt vrijwilliger Fedde de Jong van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

 

Serieus

"Hij heeft een brede kijk op natuurbeheer en heeft niet alleen oog voor de weidevogels. Als je hem benadert met een vraag, gaat hij daar altijd serieus op in, zoekt er de juiste personen bij en hij zorgt dat er een goed antwoord op je vraag komt. Ook gedurende zijn ziekte is hij altijd volledig actief gebleven, vult formulieren in, schrijft nieuwsbrieven, maakt landkaarten van zoekgebieden en verstuurt hij informatieve mailtjes naar de vrijwilligers. Herman is niet de persoon die bij de pakken neer gaat zitten."

Weidevogelman

De kersverse ere-voorzitter van Weidevogels Hof van Twente ging in 2013 met pensioen. Hij werd toen voorzitter van de stichting Weidevogels Hof van Twente die onder de paraplu van Hooltwark actief werd. "Hij is een echte weidevogelman", vertelt Johan Wolbers die samen met Herman de kar trok in het stichtingsbestuur. "Hij is enorm geïnteresseerd en gaat altijd met veel geestdrift en enthousiasme aan de slag. We vergaderden een aantal jaren telkens bij hem in de woonkamer. 's Avonds om tien uur kreeg ik soms nog een appje of e-mail met belangrijke informatie."

 

Aanjager

"Een belangrijke aanjager", noemde voorzitter Ronnie Steentjes van de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark de nieuwe ere-voorzitter. "Herman zette altijd de puntjes op de i." Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente reikte Herman Kraak op 31 oktober vorig jaar een koninklijke onderscheiding uit voor al zijn verdiensten. Herman was ook actief bij de Goorse Mixed Hockey Club als coach, trainer, voorzitter van de jeugdcommissie en hij organiseerde jaarlijks het grote Twentse hockeytoernooi.

Vice-voorzitter Tjeerd Ploeg overhandigt Herman bloemen. Rechts: secretaris Frans Kessels, Paulien Kraak en zoon Remco Kraak.


Stichting wil weidevogels redden van de ondergang

 

 

Het bestuur van de stichting Weidevogels Hof van Twente kondigde 28 februari 2024 een reeks maatregelen aan om de laatste grutto's en wulpen te redden van de ondergang in haar gemeente. In Hof van Twente broedt een andere weidevogel, de tureluur, nog maar op 1 plek. Dat is bij Diepenheim.

De grutto, onze nationale vogel, komt slechts op 3 plaatsen nog voor in Hof van Twente en wulpen op 5 plekken. De kieviten doen het nog relatief goed.

 

Wildredder

 

Vice-voorzitter Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente legde uit dat er vorig jaar subsidies zijn gekregen onder meer van de gemeente waarmee wildredders zijn gekocht. Dit is een apparaat dat de agrariër op zijn trekker monteert.

De wildredder maakt veel geluid waardoor weidevogels en haasjes uit het land worden verjaagd wanneer de loonwerker of agrariër het grasland gaat maaien. In Duitsland zou dit tot 60% minder slachtoffers onder de dieren hebben geleid, vertelde leverancier Alfred Mulder van Smartfence uit Beilen.

 

Drone

Ook is een droneteam gevormd die op verzoek van agrariërs het land scant op weidevogels en reekalfjes. Roger Borre van Robor Electronics in Bentelo, die de apparatuur en kennis levert, vertelde dat de dronepiloot de coördinaten van een nest via een app aan de landeigenaar doorgeeft.

Die kan dan om het nest heen maaien zonder dat iemand nog het veld in hoeft. Groot voordeel daarvan is dat er geen sporen worden achtergelaten die roofdieren makkelijk kunnen volgen op zoek naar buit.

 

Schrikdraad

Ook is er budget voor de aanschaf een accu met schrikdraad om rond een nest van een grutto of wulp te plaatsen. De vos of marter maakt op die manier geen kans de eieren of de kuikens uit het nest op te eten. Tot slot is er een plan om scholeksters, vogel van het jaar 2023, te helpen. Weidevogels Hof van Twente wil goede ervaringen elders overnemen en plateaus van ongeveer 60 bij 60 cm plaatsen op palen in sloten en poelen waar deze weidevogel veilig kan broeden. "Bij de scholeksters kunnen we makkelijk betere resultaten behalen", zei Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente.

 

Kruidenrijk

Voorzitter Ronnie Steentjes van Hooltwark, waaruit Weidevogels Hof van Twente is ontstaan, hamerde er op de agrariërs serieus te nemen en in een goed overleg de nieuwe plannen uit te voeren. "De boeren zorgden grotendeels voor het landschap zoals wij dat nu kennen", zei Steentjes. "De agrariërs zijn hier echt goed bezig."

Een stokpaardje van Hooltwark is volgens Steentjes het kruidenrijk inzaaien van akkerranden. Dit jaar zou in Hof van Twente maar liefst 65 kilometer stroken met inheemse soorten worden ingezaaid. Daardoor neemt het aantal insecten toe en dat is voer voor weidevogels. "De patrijs zien we gelukkig daardoor weer wat vaker."

 

Roofdieren

 

Agrariërs die de avond bezochten vonden dat 'het publiek' de zwarte piet vaak bij de boeren neerlegt wat betreft de achteruitgang van de weidevogels. Dat is onterecht, zo opperden zij. De oorzaak van de achteruitgang zou vooral komen door predatie zijn. Het aantal roofdieren, zoals marters en kraaien, is veel te groot. Jagers zouden daar meer aan moeten doen, zo werd gezegd.


Stichting luidt noodklok

 

Deldens Nieuws bericht uitgebreidt over het nieuws dat de stichting Weidevogels Hof van Twente vol gaat inzetten op het redden van kuikens van de grutto, wulp en tureluur. Deze weidevogels zitten zwaar in de verdrukking in Hof van Twente. De tureluur bijvoorbeeld broedt nog slechts op 1 plek in de hele plattelandsgemeente. Vrijwilligers zagen vorig jaar nog maar 1 kuiken van een tureluur vliegvlug (volwassen) worden. 

 

Zie:

https://www.nieuwsuitdelden.nl/nieuws/stichting-weidevogels-hof-van-twente-luidt-noodklok-en-wil-vogels-redden-van-ondergang


𝐌𝐚𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠 𝐦𝐨𝐨𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐥𝐨: 𝐰𝐮𝐥𝐩𝐞𝐧

Wat is Markelo mooi. Wulpen, misschien wel 100, kieviten, scholeksters, reeën. De uitgestrekte weilanden en akkerlanden bij de enorme plas de Domelaar is elk voorjaar weer verzamelplaats voor veel vogels. Wat mooi. Waar precies? Onder de tv toren!

 

https://youtu.be/fNAOHyV4N-M