𝐆𝐞𝐧𝐢𝐞𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐤𝐢𝐞𝐯𝐢𝐭𝐞𝐧

Genieten van de kieviten bij Delden. "Wel 120 zitten er! Zoveel heb ik er nog nooit gezien", zegt weidevogelkenner Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente.

Spectaculair

Begin dit jaar telde hij er nog zo'n 80, ook al veel. De spectaculaire stijging van het aantal kieviten bij Delden komt nu waarschijnlijk door jonge aanwas. Delden lijkt bovendien een verzamelplaats voor kieviten te zijn geworden sinds de bomen op de es zijn gekapt.

Rust

Er is voldoende voedsel op het uitgestrekte land en vooral rust. Het weiland ligt ingesloten tussen drukke verkeerswegen, de rondweg en de Almelosestraat. Maar voor auto's zijn ze niet bang, voor mensen wel.


Veel kieviten bijeen op de es 

 

Tientallen kieviten streken vrijdagavond 21 oktober 2022 neer op de Deldeneres bij de Almeloseweg. Op deze plek broeden deze #weidevogels vaak in het voorjaar.

 

Maar zoveel kieviten tegelijkertijd is ook voor Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente heel bijzonder. De kieviten verzamelen zich om gezamenlijk te vertrekken naar warmere oorden, zoals Frankrijk. #kieviten


Alle kieviten verzamelen!

 

Superveel kieviten verzamelden zich plotseling op de es bij Delden kennelijk om zich op te vetten voor een lange tocht naar het zuiden. Wat een prachtig gezicht.

Vrijdagavond kwamen ze uit het niets hier naar toe. Een klein aantal kieviten broedt op deze plek in het voorjaar. Soms krijgen ze er nakomelingen. Maar wellicht wel 100 kieviten doken er nu op om zich voor te bereiden op een lange vlucht naar het warme zuiden.


Goed nieuws: Veel meer kieviten

Het is niet altijd kommer en kwel met de weidevogels. Veel meer kieviten dan in 2021 lijken in het voorjaar van 2022 te zijn neergestreken op de es bij Delden.

 

Twickel

Bijna 30 kieviten heb ik in korte tijd geteld op een maisveld van landgoed Twickel. De kievit is de vogel van het jaar 2022 in België geworden. Prachtig nieuws!

Weidevogels in Hof van Twente hebben het moeilijk

 

Vrijwilligers van de Weidevogelgroep Hof van Twente houden al meer dan 25 jaar tellingen van de stand van de weidevogels  in de gemeente Hof van Twente  die wordt gevormd door de voormalige gemeente Stad en Ambt Delden, Goor, Markelo en Diepenheim.

 

Behalve de kievit en de grutto worden ook de wulp, de tureluur en scholekster geteld.  (Rechts een foto van een tureluur)

Landelijk zien we een behoorlijke achteruit gang van de verschillende soorten. Maar ook in onze gemeente gebeurt dit. En dat stopt niet: de berichten van onze vrijwilligers zijn niet eenduidig, maar er zijn verontrustende meldingen. Op plaatsen waar vorig jaar nog veel vogels waren zijn er dit jaar veel minder. Meestal herstellen de populaties zich  op termijn weer iets bijvoorbeeld als de mais gepoot is. 

 

Wat zijn oorzaken:

Wat meespeelt is het uitzonderlijke weer. Het is bijvoorbeeld in 2021 erg koud geweest in de beginperiode dat de vogels nesten bouwen. Er waren situaties dat vogels wel terug kwamen na de winter, maar in de koudeperiode die volgde verdwenen verschillende paartjes toch naar elders.

En de kuikens die wel al vroeg uit het ei kropen, konden door de kou vrijwel geen insecten vinden: resultaat veel dode kuikens. Als positief punt van dit voorjaar moet genoemd worden dat van de vroege nesten er relatief veel uit gekomen zijn. Maar het vervolg was dus niet altijd positief.

 

Kunnen we er iets aan doen? 

Om de weidevogels een goede start van het broedseizoen te geven is het zaak dat ze een goede voedselbasis hebben: ze moeten goed kunnen opvetten. 


Vernatting en/of het realiseren van “plas-dras” gebieden zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Die gebieden zijn belangrijk voor de ouders bij het begin van het broedseizoen, maar ook belangrijk als de kuikens uit het ei gekropen zijn.Vanuit de weidevogelgroep zijn we nu aan het inventariseren waar potentiële plas-dras gebieden liggen en daar op inzetten om ze verder in te richten.


Bestrijden van predatie 

Maar het beschermen van de weidevogels tegen de “vijanden” zoals de vos, de marter, kraaien, meeuwen en ooievaars hoort er ook bij! In sommige gebieden is de invloed van predatie zo groot dat soms nog geen 10% van de jongen groot en vliegvlug worden. Als dat een aantal jaren doorgaat, is de populatie op zo’n locatie letterlijk ten dode opgeschreven!

Maatregelen voor weidevogels 

Het meest eenvoudige is gewoon rekening houden met elkaar. Beschermen van de nesten en tijdstippen van bemesten, maaien en oogsten meer afstemmen op de weidevogels. Daarnaast zorgen meer gevarieerde graslanden en een vruchtbare bodem er voor dat er meer voedsel beschikbaar is. Vooral die vruchtbare bodem is ook voor de boer zelf interessant. Het streven is om in overleg met gemeente en de provincie reële vergoedingen mogelijk te maken.

Hoe wordt dit seizoen uiteindelijk? 

De start van dit broedseizoen is nog niet zo hoopvol geweest. Hopelijk gaat het in het laatste deel van het broedseizoen beter! (Rechts: de biodiversiteit neemt af)


Ruim 100 wulpen

Zoveel wulpen bijeen. Dat heb ik nog nooit gezien. Misschien wel meer dan 100 van deze prachtige weidevogels met dat typische geluid. Bij de zandafgraving de Domelaar tussen Holten en Markelo ontstaat een enorme watervlakte waar weidevogels als kieviten en scholeksters zich helemaal thuis voelen. Maar wulpen trekken ook naar dit prachtige gebied aan de voet van de Markelose Berg met het provinciale oorlogsmonument. Vanuit de Domelaar verspreiden de wulpen zich binnenkort over het achterland om een mooie plek te vinden. Daar gaan ze broeden. 26 februari 2022


𝐅𝐫𝐚𝐚𝐢𝐞 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐯𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝐞 𝐤𝐢𝐞𝐯𝐢𝐭𝐬𝐞𝐢 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝

Een fraaie beker, bloemen en een verrassing kreeg vrijwilliger Tonny Rupert 12 september 2022 in de zaal van de Meijerinkshoek in Haaksbergen. Want Rupert vond het 1e kievitsei van Nederland begin dit jaar.

 

Verguld

Voorzitter Herman Kraak van de stichting Weidevogels Hof van Twente was zeer verguld met dit feit dat officieel is vastgelegd en Rupert plus de stichting Weidevogels heel veel publiciteit opleverde.

Bezoek

De Vogelwerkgroep Geesteren hield daarna een uitgebreide presentatie over haar actie Red de Grutto voor het behoud van de weidevogels rond het dorp in de gemeente Tubbergen. Hof van Twente wil graag kennis uitwisselen met de Vogelwerkgroep Geesteren en bracht in het voorjaar al een bezoek aan de plasdrassen die de afgelopen jaren rond het Tubbergse dorp werden aangelegd.

 

#eerstekievitsei #reddegrutto #hofvantwente #weidevogels


Lente officieel begonnen:
eerste kievitsei van Nederland in Hengevelde gevonden

 

Het eerste kievitsei van 2022 is gevonden in Hengevelde. Vanmorgen was Tonny Rupert, vrijwilliger van weidevogelgroep Hof van Twente, de gelukkige. Hij vond het ei, stipt om 10.55 uur, op een maisland.

 

Deskundigen van LandschappenNL stelden vast dat het inderdaad ging om een vers ei. Met het vinden van het ei is het weidevogelseizoen officieel begonnen. De vondst is het startschot voor de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds om nesten te zoeken en te beschermen.


Zeldzaam

Dat is ook met dit ei gebeurd. Volgens Landschap Overijssel blijft het ei op in het weiland liggen, en het nest wordt beschermd. Dat het eerste Nederlandse kievitsei in Overijssel wordt gevonden, is zeldzaam. Volgens Landschap Overijssel is de laatste keer dat dit gebeurde 'meer dan 25 jaar geleden'. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden in De Ronde Venen, in de provincie Utrecht.

RTV Oost