Forse steun Rabobank behoud weidevogels Hof van Twente

 

Na de gemeente Hof van Twente en de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark heeft nu ook de Rabobank een forse subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting Weidevogels Hof van Twente voor het redden van weidevogels in Hof van Twente. Directeur Robin Geerdink van de Rabobank Centraal Twente overhandigde dinsdagavond 19 december een cheque van 7500 euro aan voorzitter Herman Kraak en penningmeester Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Dat gebeurde in het Brookshuis in Bornerbroek waar de bank in het kader van het 125-jarig jubileum extra in de buidel tastte om lokale, vooral duurzame initiatieven te steunen.

Drone
Met de bijdrage kan de stichting Weidevogels Hof van Twente een weidevogeldrone kopen, waarmee de piloot de exacte plek van een nest vastlegt. De drone seint de data door naar de openbare app Boerenlandvogelmonitor. Boeren en loonwerkers kunnen binnenkort in hun trekkers de nesten op hun beeldscherm al ruim van tevoren zien verschijnen. Dit verbetert de bescherming van weidevogels flink.

 

Plasdras
Een deel van de bijdrage van de bank gebruikt de stichting Weidevogels Hof van Twente voor de aanleg van een plasdras op een nog nader te bepalen plek in de gemeente Hof van Twente. Zonnepanelen pompen water in het gebiedje en houden het nat. Dit kruidenrijk ingezaaide grasland biedt beschutting en voedsel aan de kuikentjes die drie, vier weken nodig hebben om volwassen te worden. Vrijwilligers beschermen dit gebiedje met schrikdraad tegen roofdieren.

Eten
Volwassen zijn de kuikens van weidevogels direct nadat ze uit het ei kruipen. Ze moeten hun eigen eten bijeen zien te scharrelen. Dat lukt alleen in een natte en kruidenrijke omgeving die insecten trekt, voedsel voor de kuikentjes. Paartjes broeden graag in en bij een plasdras-gebied. In deze beschermde omgeving lukt het kuikens binnen drie weken sterk genoeg te groeien om te leren vliegen. Ze kunnen dan weg vluchten voor predatoren op de grond, zoals katten, vossen en marters. De weidevogels broeden vanaf maart (kievit) tot eind mei.

 

Achteruitgang
Het aantal weidevogels in Hof van Twente, van Stokkummerbroek bij Lochem tot aan de es bij Delden, holt achteruit. De stichting weidevogels Hof van Twente heeft daarom een meer jaren programma geschreven om de achteruitgang te kunnen stoppen. Het projectplan behelst een beleidsplan met een meer jaren begroting en een dekkingsplan. Boeren krijgen vergoedingen voor gederfde inkomsten, enkele vrijwilligers krijgen bij Roger Borre in Bentelo een opleiding tot dronepiloot (Robor Electronics) speciaal voor het opsporen van nesten van weidevogels. De stichting heeft nu in totaal een bedrag van 15.000 euro van Hooltwark, gemeente Hof van Twente 25.000 euro en het bedrag van de Rabobank ontvangen.

 

Penningmeester Willy Olde Meule (links) neemt de cheque in ontvangst van directeur Robin Geerdink van de Rabobank Centraal Twente. Rechts voorzitter Herman Kraak van Weidevogels Hof van Twente. 

Donateurs


De Stichting heeft enkele weken geleden de zogeheten ANBI-status verworven. Dat biedt donateurs een betrouwbare mogelijkheid zich aan te melden bij de stichting Weidevogels Hof van Twente. De vrijwilligers van de stichting zoeken nog nieuwe collega's die de weidevogels een warm hart toedragen.

 

De stichting weidevogels Hof van Twente bestrijkt een groot aantal weidevogelgebieden, van Stokkummerbroek aan de grens met Gelderland tot voorbij Delden.

 

Foto's: Marcel Tettero
Grote belangstelling was er voor de avond van de Rabobank.

๐†๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ง ๐›๐ž๐ณ๐จ๐ž๐ค๐ญ ๐จ๐จ๐ค ๐–๐ž๐ข๐๐ž๐ฏ๐จ๐ ๐ž๐ฅ๐ฌ ๐‡๐จ๐Ÿ ๐ฏ๐š๐ง ๐“๐ฐ๐ž๐ง๐ญ๐ž

Gaston noemen dorpsgenoten hem al: De directeur van de Rabobank Centraal Twente. Want hij reikt regelmatig forse bedragen uit om lokale initiatieven te steunen. In zijn woonplaats Deurningen kreeg directeur Robin Geerdink daarom al de bijnaam van 'bezorger van cheques'. Bijna een kwart miljoen euro werd 19 december 2023 in het Brookshoes uitgereikt.

 

Jubileum
Dit keer was er iets bijzonders aan de hand. De Rabobank Centraal Twente viert een jubileum. De coöperatieve bank bestaat 125 jaar en wil speciaal daarom allerlei duurzame projecten steunen.

 

Blij
Zo ook de stichting Weidevogels Hof van Twente. Voorzitter Herman Kraak en penningmeester Willy Old Meule zijn uitermate tevreden met de mooie steun nadat eerder al de gemeente Hof van Twente en de Agrarische Vereniging Hooltwark steun aan een projectplan hadden toegezegd.

Video: Marcel Tettero 


Grote groep kieviten bij de watertorenZo'n 100 tot misschien wel 120 kieviten zitten al een aantal dagen bijeen op de es bij de watertoren van Twickel. "Dit is het natste gedeelte van de es", legt veldwerker Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente uit. De kieviten komen er elk najaar om zich op te vetten voor een eventuele grote trek naar het zuiden, mocht er een strenge winter aan komen.

Veilig
Toch broedden er in het voorjaar nog slechts 6 paartjes kieviten op de es. De meeste kieviten trekken verder om elders een geschiktere, veilige plek te vinden om te broeden. De komst van de strokenlandbouw op de es kan echter een kentering geven in dit beeld de komende jaren. "De strokenlandbouw zorgt voor verschillende hoogtes begroeiing", legt Olde Meule uit. "Kieviten kiezen graag zo'n plek om te broeden. Dat biedt meer veiligheid. Kuikens kunnen er veel beter schuilen voor predatoren in de lucht, zoals kraaien." 

 

Groter

Kieviten bouwen nesten bij voorkeur op akkerland in plaats van weiland. Zodra de maïs hoog genoeg is en de kuikens kunnen lopen, zie je ze niet meer", vertelt Olde Meule, die regelmatig met een verrekijker de situatie monitort. Het aantal kuikens dat op de es in Delden vliegvlug (volwassen) wordt, zou dan ook best een stuk groter kunnen zijn dan het handjevol vliegvlugge, jonge kieviten dat Olde Meule nu nog waarneemt.


Kieviten bouwen in het voorjaar nesten waarin ze in 8 tot 14 dagen maximaal vier eitjes leggen. Ze hebben dan nog grofweg een maand nodig om de eitjes uit te broeden en de kuikens vliegvlug te laten worden. De kuikens moeten zelf hun voedsel zoeken.

 

Predatie
Als het jonge grut eenmaal vliegvlug is geworden, zijn ze relatief veilig voor predatoren op de grond, zoals marters, katten, hermelijnen en dassen. Op de es komen overigens ook andere weidevogels voor: scholeksters. Die zouden broeden op platte daken van het wooncomplex De Eschmolen en op de naastgelegen school van het Twickel College Delden.


๐‰๐ž๐ฎ๐ ๐ ๐›๐จ๐ž๐ข๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฆ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ž 

 

Een onverwacht grote belangstelling kreeg donderdag de stand van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Vrijwilligers gaven tijdens een dagje De Boer Op bij melkgeitenbedrijf Veelers in Hengevelde onder meer demonstraties vliegen met de drone en vertelden er over bedreigde weidevogels.

 

Kraaien
De bezoekers onder wie veel boeren, merkten spontaan op dat de overlast van kraaien veel kuikens van weidevogels de das om doet. Iedere bezoeker leek bereid iets willen doen tegen de terugloop van de grutto, kievit, wulp en tureluur. Maar ook zou er iets tegen de predatie moeten gebeuren, zo werd vaak gesteld. Roofdieren als marters en kraaien zouden vaak oorzaak zijn van de dood van kuikens.

 

Drone
Met een nieuwe drone van Weidevogels Hof van Twente willen vrijwilligers vanaf volgend jaar intensief gaan speuren naar nesten van weidevogels en reekalfjes. Dit voorjaar gebeurde dit als proef enkele keren onder meer in Deldenerbroek.

 

Carla Evers
Aan het dagje De Boer Op namen naar schatting ongeveer 300 mensen deel onder wie fractievoorzitter Carla Evers van de BBB Overijssel. Zij was zeer onder de indruk van het werk van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Ze kende het werk voor de weidevogels al van de Vogelwerkgroep Geesteren in de gemeente Tubbergen waar zij zelf met haar man een pluimveehouderij en akkerbouwbedrijf runt.๐†๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐ž๐ง ๐ฐ๐ฎ๐ฅ๐ฉ ๐๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ž๐ง ๐ญ๐ž ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ฐ๐ข๐ฃ๐ง๐ž๐ง ๐ฎ๐ข๐ญ ๐‡๐จ๐Ÿ ๐ฏ๐š๐ง ๐“๐ฐ๐ž๐ง๐ญ๐ž

 

Het bestuur van de stichting Weidevogels Hof van Twente vreest dat de grutto, de nationale vogel van Nederland, en de wulp uit de gemeente Hof van Twente verdwijnen. Er zijn nog maar respectievelijk 12 en 14 broedpaartjes geteld in de hele gemeente dit voorjaar. Dat is te weinig om de soort in stand te houden, tenzij er iets verandert. We vragen daarom meer steun bij de bevolking en willen mensen oproepen ons te helpen.

 

Overleven

 

"Als wij willen dat de weidevogels kunnen overleven in Hof van Twente dan moeten we daar gezamenlijk de schouders onder zetten", schrijft het bestuur in een brandbrief aan de media. "Samenwerking is er al met boeren, landeigenaren, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap, ANW Hooltwark, WBE Hof van Twente, DiMn Markelo Noord, Stichting Twickel, Stichting Hofvogels, veldwerkers en vrijwilligers." Enkele lichtpuntjes lijken in zicht. De maatregelen die de Rijksoverheid wil nemen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen in het voordeel zijn van de weidevogels. Denk aan verhoging van de grondwaterstand, het inzaaien van kruidenrijk grasland, akkerranden en slootranden die ingezaaid worden met wilde bloemen/kruiden, en minder intensieve landbouw.

 

Beschermen

De stichting heeft onlangs een projectplan geschreven om de nesten actief te gaan beschermen. De voedselvoorziening voor net name de kuikens willen we verbeteren. Met boeren en landeigenaar spreken we over onder meer financiële compensaties. Robor Electronics in Bentelo levert binnenkort een faunadrone. Landschap Overijssel draagt financieel bij in de aanleg van plasdrasgebieden waar het water maximaal 5 tot 10 cm hoog komt, de aanleg van greppels, bufferzones en poelen. Veel natte gebieden vergroten de overlevingskansen van de weidevogels.

 

Drone

De besturen van de gemeente Hof van Twente en ANV Hooltwark ondersteunen onze plannen met een financiële bijdrage. De Stichting Weidevogels Hof van Twente laat een vrijwilliger nu opleiden tot dronepiloot die in het voorjaar van 2024 met een eigen faunadrone de legsels van de weidevogels gaat opsporen samen met de vrijwilligers van de stichting. Boeren en landeigenaren zijn cruciaal voor ons. Wie kent het land beter dan de boer of landeigenaar zelf? Als u een sterk vermoeden heeft waar een wulp of grutto een nest heeft of als u als natuurliefhebber serieus een grutto of wulp spot, zou u ons dat dan willen melden middels dit e-mail adres: info@weidevogelshofvantwente.nl

 

De Stichting Weidevogels Hof van Twente zoekt uw medewerking. Heeft u als grondeigenaar een laag liggend, vochtig stuk grond waar Weidevogels zich thuis voelen, en wilt u dat van februari tot juni ter beschikking stellen van de Weidevogels? 

 

Ook belangstellenden die graag deel willen uitmaken van onze vrijwilligersgroep of belangstelling hebben als dronepiloot te fungeren, nodigen wij van harte uit te reageren. Doe mee. Alléén samen kunnen we de schaarse populatie van de Weidevogels redden van de ondergang en voor de nabije toekomst een nieuwe impuls geven.


Kruidenrijk gras in Twickel

 

De stichting Twickel plaatste borden aan de Lage Eschweg bij de watertoren waarop het bestuur aankondigt 24 hectare grasland kruidenrijk in te gaan zaaien. Dat is goed nieuws voor de weidevogels.

 

Insecten

Zij vinden meer voedsel als er meer insecten komen en wellicht gaan daardoor bijvoorbeeld meer kieviten broeden op de es. Het aantal schat veldwerker Willy Olde Meule nu nog op zes paartjes. De eerste leg mislukte dit voorjaar. Ze zijn nu begonnen aan de tweede leg hier aan de Lage Eschweg.

 

(15 juni 2023)


Onvindbaar nest in 3 minuten boven water met drone

 

Voor de eerste keer is in Azelo een nest van een wulp ontdekt met een drone. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Veldwerker Willy Olde Meule weet dat er al 5 jaar een of soms twee paartjes zeldzame wulpen broeden in de Goormeen, in de uitgestrekte weides aan de Blokstegenweg in Azelo. Maar alleen met zeer veel geduld en lang observeren en zoeken in het hoge gras vind je het nest. Een bijna onmogelijke klus.

Fluitje


Met de weidevogeldrone is het echter een fluitje van een cent. Binnen drie minuten was het ontdekt. Met de warmtebeeldcamera zag dronepiloot Clint Veelers uit Hengevelde het nest met de drie warme eitjes in een mum van tijd. De korte zoektocht van enkele minuten begon om 6 uur zaterdagochtend 29 april 2023. 's Morgens is het land koud en het contrast op het beeldscherm het grootst tussen de warme eitjes en de koude omgeving.

Dronepiloot Roger Borre vloog nog een ander weiland af om te zoeken naar een mogelijk tweede nestje van de wulp. Maar die is niet gevonden. In de hele gemeente Hof van Twente broeden in het voorjaar naar schatting nog zo'n 10 paartjes wulpen. Deze weidevogel is nog zeldzamer dan de grutto, onze nationale vogel.


De stichting weidevogels Hof van Twente wil dit nest van deze bijzondere weidevogel beschermen met schrikdraad tegen vossen, marters, dassen en katten.


4 ๐ฏ๐š๐ง ๐๐ž 6 ๐ง๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ง ๐ค๐ข๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐ž๐ง ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ข๐ž๐ฅ๐

Vier van de zes nesten van kieviten zijn vernield op de es bij Delden. Veldwerker Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente is enorm teleurgesteld. "Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Sporen

Het gaat om 2 nesten met vier eieren, 1 met drie en 1 met twee eitjes van kieviten. Willy Olde Meule zocht naar sporen van roofdieren rond de nesten, maar vond helemaal niets. "Van vossen, marters, dassen en honden vind je voetafdrukken terug in het zand. De grond is nog goed nat."

 

Schalen

 

Sporen maar ook resten van eierschalen zouden makkelijk terug te vinden moeten zijn bij een gepredeerd nest. Maar Willy ontdekte niets verdachts. "Ik kan het nog steeds niet geloven." Willy Olde Meule, die penningmeester is van de stichting Weidevogels Hof van Twente, observeert nu al 5 jaren weidevogels bij Delden.

 

Op de bijgevoegde foto's zijn de nesten begin april nog in een goede staat. Op het kaartje is goed te zien waar de nesten lagen.


Eerste kievitsei van
Twente in 2023

Tonnie Rupert uit Hengevelde vond donderdag 16 maart het eerste kievitsei in Twente van het jaar 2023. Hij was vorig jaar zelfs de eerste van het hele land. Tonnie is een ervaren weidevogelspotter.

Broeden

Bijzonder is ook dat het paartje kieviten er al vier hebben gelegd en dus kunnen beginnen met broeden, als zij de tijd daar voor rijp achten en het niet te koud wordt. De lente begint.

Bron Dagblad Tubantia

Foto hieronder: Wethouder Harry Scholen van Hof van Twente (rechts) wijst de plek aan waar Tonnie het eerste kievitsei van 2023 vond. (Studio Markelo)

 


Johan Wolbers
neemt afscheid
als bestuurslid

Johan Wolbers nam vanavond (7 maart 2023) afscheid van het bestuur van de stichting Hof van Twente. Dat gebeurde in de voorjaarsvergadering in Erve Meijerinkbroek. Johan Wolbers was jaren actief voor de stichting. Hij wordt opgevolgd door Gerrit Jan Veelers.

 

Op de foto van links naar rechts: Het nieuwe bestuurslid Gerrit Jan Veelers, voorzitter Herman Kraak en Johan Wolbers. Foto: Marcel Tettero


Superveel prachtige wulpen 

Superveel zeldzame wulpen verzamelen zich op dit moment bij de Domelaar net buiten Markelo. Bij de uitgestrekte plassen rusten ze uit. En in de weilanden aan de overkant van de weg vetten ze zich op na een lange koude winter.

 

Wulpen maken een bijzonder geluid. Vanaf de Domelaar verspreiden ze zich over Twente wanneer het iets warmer wordt. De wulpen gaan dan weer een nest bouwen in een weiland. Vaak hoor je ze in een weiland maar zie je ze niet. 

Video Marcel Tettero