Matig jaar voor weidevogels

Het jaar 2022 was een matig weidevogeljaar, concludeert voorzitter Herman Kraak van de stichting Weidevogels Hof van Twente in november 2022.

 

Diffuus
Het beeld is diffuus. Aan de ene kant deden kieviten het goed bijvoorbeeld op de es bij Delden en de Stokkumervlier. Maar slecht ging het met de kieviten in de Markelosebroek bij de zendmast en in Hengevelde waar dit jaar Tonny Rupert nog het eerste kievitsei van Nederland vond.

 

Kuikens
Ook met de grutto en wulp die in veel kleinere aantallen voorkomen dan de kievit, gaat het niet goed in Hof van Twente. Slechts drie kuikens van grutto's werden vliegvlug en acht wulpen.


Volgens de tellingen van vrijwilligers zouden ook veel kuikens zijn omgekomen tijdens het maaien van het weiland. Maar ook predatie komt voor zoals van vossen, marters, dassen, kraaien en meeuwen.

 

Tureluur

Er waren dit jaar geen jongen meer van tureluurs die volwassen (vliegvlug) werden in Hof van Twente. Vijf kuikens van scholeksters lukte dat wel evenals drie gruttokuikens en acht kuikens van de wulp. Het aantal kuikens van kieviten dat vrijwilligers vliegvlug zagen worden is een stuk groter: 47.