De Stichting Weidevogels Hof van Twente is op 27 maart 2003 opgericht. De vrijwilligers werken jaren samen met ANV Hooltwark die zich meer richt op landschappelijke waarden. Hooltwark steunt onze Stichting als beheerder van de weidevogels in onze gemeente.


De Stichting Weidevogels Hof van Twente wil in 2022 de blik meer op behoud van de weidevogels richten. In dit projectplan staat hoe de Stichting de doelen wil realiseren.


De visie van de Stichting is het leveren van een concrete bijdrage aan de instandhouding en verbetering van de stand van de weidevogels in Hof van Twente. Op basis daarvan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd.