De gele kwikstaart, tureluur, graspieper, wulp, kievit, scholekster en grutto rekenen we tot de weidevogels.

Al is er soms veel op af te dingen. Kieviten broeden bijvoorbeeld de laatste jaren vooral op akkerland en

scholeksters op kiezeldaken op industrieterrein en appartementencomplexen. Op deze site vindt u uitleg

over bijvoorbeeld onze nationale vogel en de koning van de weide: de grutto.